KVALIFIKAČNÁ KARTA VODIČA
ZAČIATOK ŠKOLENIA JE KAĎÝ PRVÝ PONDELOK V MESIACI!
Druhy školení:

 • pravidelný výcvik 35 hodín raz za 5 rokov
 • rozdielový výcvik 35 hodín pri rozšírení VO
 • základná kvalifikácia 140 hodín nový uchádzač

Požiadavky pre absolvovanie skúšky KKV:

 • platné vodičské oprávnenie vodiča na vozidlá
 • platné vodičské oprávnenie:
  nákladná doprava C1, C1E, C, CE
  osobná doprava D1, D1E, D, DE
 • Štátne občianstvo:
  • Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, alebo
  • nečlenského štátu, ak je zamestnancom dopravcu so sídlom v členskom štáte alebo ak dopravca so sídlom v členskom štáte využíva jeho služby na základe inej ako pracovnej zmluvy
 • absolvovanie kurzu prvej pomoci
 • viac informácií na www.kkv.sk

CENA

Pravidelný výcvik 35 h. raz za 5 rokov………….. 350€ – 400€
Rozdielový výcvik 35 h. pro rozšírení VO……… 350€ – 400€
Základná kvalifikácia 140 h. nový uchádzač….. 1100€ – 1300€

*Cena je závislá od počtu uchádzačov.

Vyplnením formuláru sa zaregistrujete do pripravovaného kurzu.
O prijatí vašej objednávky vás budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. Preto je potrebné aby ste zadali do formuláru platné osobné údaje.