OSOBNÝ AUTOMOBIL
Štvorkolesové motorové vozidlo skupiny B s konštrukčnou rýchlosťou najmenej 100 km/h, výcvik sa vykonáva na vozidlách značky BMW.
Minimálny vek pre absolvovanie kurzu je 17 rokov.
950€
KOLOK: 33€

SÚVISIACE KURZY

CENNÍK JE PLATNÝ OD 01. 01. 2023

MOTOCYKEL
Vozidlo skupiny A, bez postranného vozíka s objemom valcov najmenej 600 cm3 a výkonom motora najmenej 40 kW. Výcvik sa vykonáva na motocykloch značky Yamaha a Honda.
Minimálny vek pre absolvovanie kurzu je 24 rokov.
790€

SÚVISIACE KURZY

CENNÍK JE PLATNÝ OD 01. 01. 2023

ROZŠÍRENÝ VÝCVIK PRE SKUPINY

CENNÍK JE PLATNÝ OD 01. 01. 2023

ROZŠÍRENÝ VÝCVIK PRE SKUPINY
OSOBITNÝ
VÝCVIK
Rozšírenie skupiny A1 na A2, alebo skupiny A2 na A, bez povinnosti vykonávať skúšku.
390€
SKUPINA
B+A / B+A2
1570€
PRESKÚŠANIE Z ODBORNEJ
SPÔSOBILOSTI
Preskúšanie v prípade zadržania vodičského oprávnenia (cena je závislá od počtu odjazdených hodín)
90€