ŠKOLENIE VODIČOV REFERENTSKÝCH VOZIDIEL DO 3,5 TONY
Školenie určené pre vodičov vozidiel do 3,5 tony, ktoré toto vozidlo používajú v pracovnom pomer.
ŠKOLENIA VODIČOV V OSOBNEJ HROMADNEJ DOPRAVY PRAVIDELNEJ A NEPRAVIDELNEJ
Školenie je určené pre vodičov vykonávajúcich vedenie vozidiel osobnej hromadnej, pravidelnej a nepravidelnej dopravy v pracovnom pomere.
ŠKOLENIE VODIČOV V MEDZINÁRODNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY – KAMIÓNOVEJ
Školenie je určené pre vodičov nákladnej dopravy, ktorí vedú vozidlá a súpravy vozidiel nad 3,5 tony v pracovnom pomere.
KVALIFIKAČNÉ KURZY VODIČOV
Aby si vodiči udržali svoje vedomosti, musia súčasní vodiči podliehať povinnosti absolvovať pravidelný výcvik, ktorým by si obnovili svoje zručnosti a skúsenosti dôležité pre výkon ich povolania. Okrem toho noví vodiči musia preukázať základná kvalifikáciu podobne ako je to u iných povolaní. Na základe absolvovania týchto kurzov vodiči získajú kvalifikačnú kartu vodiča.

ZOBRAZIŤ VIAC

Základná kvalifikácia
Kurz sa skladá z 280 hodín teórie a 20 hodín praktickej prípravy a je zameraný na :

  • Vedomostí o konštrukcii a hlavných častiach vozidla
  • Všeobecné vedomosti o doprave a administratívnych postupoch
  • Základné vedomosti o zodpovednosti pri preprave tovaru
  • Základné vedomosti o zodpovednosti pri preprave osôb
  • Praktické skúsenosti pri preprave tovaru
  • Praktické skúsenosti pri preprave cestujúcich
  • Zdravie, cestná a enviromentálna bezpečnosť

Kurz je ukončený záverečnou skúškou. Po jej úspešnom zvládnutí s hodnotením „vyhovel“ Krajský úrad vydá „Osvedčenie o základnej kvalifikácii“

Kurz zrýchlenej kvalifikácie
Kurz sa skladá zo 140 hodín teórie a 10 hodín praktickej prípravy. Kurz je ukončený záverečnou skúškou. Po jej úspešnom zvládnutí s hodnotením „vyhovel“ Krajský úrad vydá „Osvedčenie zrýchlenej základnej kvalifikácie“.

Kurz pravidelného výcviku
Kurz sa skladá z 33 hodín teórie a 2 hodín praktickej prípravy. Výučba sa vykonáva v 7 hodinových denných intervaloch raz za 5 rokov. Po ukončení kurzu Krajský úrad vydá „Osvedčenie o ukončení pravidelného výcviku“ a následne „Kvalifikačnú kartu vodiča“.

KVALIFIKAČNÉ KURZY VODIČOV