Vzdelávacie kurzy podľa vlastného výberu úrady zaplatia v plnej výške zamestnancom, živnostníkom, ale aj ľuďom na materskej či rodičovskej dovolenke. Vďaka tomuto projektu si tak môžu bezplatne prehlbovať svoje vzdelanie, zlepšiť svoje uplatnenie na pracovnom trhu či kariérne rásť.

Vďaka inovatívnemu projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa z dielne rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny si každý, kto má pocit, že je jeho pracovná pozícia v ohrození, alebo chce kariérne rásť, môže podať žiadosť na preplatenie KURZU na získanie vodičského oprávnenia„Národný projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa je ukážkou rozširovania pôsobnosti úradov práce a posilňovania ich preventívnych aktivít. Jednoducho povedané, úrady práce tu nie sú v oblasti zamestnanosti iba pre ľudí bez práce, ale aj pre pracujúcich. Sú pripravené pomôcť im vďaka tomuto projektu udržať si prácu a kariérne rásť. Vo vzdelávaní vidíme najlepšiu prevenciu proti nezamestnanosti.

Medzi najžiadanejšie patria kurzy súvisiace s profesiou vodiča motorových vozidiel (najmä vodičské oprávnenie skupiny A/BE/C/CE/D/DE/E/T). 

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zaplatia vzdelávanie záujemcom o zamestnanie. Medzi záujemcov o zamestnanie je možné evidovať sa elektronicky alebo na ktoromkoľvek úrade práce. Následne môže záujemca vyplniť žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie, v ktorej uvedie, o aký kurz má záujem. Dôležité je podať žiadosť najneskôr 21 dní pred začiatkom kurzu.

Úrad práce každú žiadosť posúdi. V prípade, ak príspevok na vzdelávanie schváli, uzatvorí so záujemcom dohodu o poskytnutí príspevku. Jednou zo základných podmienok pre uhradenie
100 % nákladov
na vzdelávanie je úspešné ukončenie vzdelávania. Vzdelávanie musí byť úspešne ukončené najneskôr 15. októbra 2023.

Žiadosť, ako aj podrobné informácie o statuse záujemca o zamestnanie sú dostupné na webovom sídle ústredia:

https://www.upsvr.gov.sk/obcan/chcem-byt-zaradeny-do-evidencie-zaujemcov-o-zamestnanie-ako-mam-postupovat.html?page_id=13137

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/vzdelavanie-zaujemcov-o-zamestnanie-v-ramci-narodneho-projektu-nestrat-pracu-vzdelavaj-sa.html?page_id=1152160

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *