Nový národný projekt Zručnosti pre trh práce prinesie už od 8.apríla možnosť bezplatne získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Je to prvý projekt svojho druhu, ktorý je určený pre ľudí bez práce, ale aj pre zamestnaných.

Cieľom nového národného projektu Zručnosti pre trh práce je podporiť uchádzačov o zamestnanie v snahe nájsť si prácu prostredníctvom rekvalifikácie. Projekt bude pôsobiť aj preventívne. Možnosť získať bezplatné vzdelávanie ponúkne aj zamestnaným záujemcom o zamestnanie, a to s cieľom ochrániť a zlepšiť ich postavenie na trhu práce. Projekt nie je určený pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Medzi najžiadanejšie patria kurzy súvisiace s profesiou vodiča motorových vozidiel (najmä vodičské oprávnenie skupiny C/CE/D/DE/E/T). 

Všetky potrebné informácie nájdete na webe:
Úrady práce sociálnych vecí a rodiny podporia rozvoj zručností > ÚPSVaR (gov.sk)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *