Šok – neboj sa pomôcť!

Ako vodič pred získaním oprávnenia musíte absolvovať aj kvalitnú prípravu na podanie prvej pomoci. Čím viac informácií máte, tým viac a kvalitnejšie dokážete pomocť. V našej autoškole o to dbáme. Predpokladáme, že každý z Vás už aspoň niekedy v živote použil vetu: „Bol som z toho v šoku!“. Či už to bolo potom, čo ste sa pozerali na televíziu, prečítali si bulvárne noviny, alebo niektorý z našich predchádzajúcich článkov o prvej pomoci. Tento typ „šoku“ sa dá ľahko rozchodiť, na rozdiel od šoku, o ktorom sa bavíme pri prvej pomoci. Možno Vás teraz „šokujeme“, ale laik so skutočným šokom nedokáže urobiť takmer nič. Vaša pomoc by mala spočívať v ošetrení zranení a čo najrýchlejšie privolaní odbornej pomoci.

Čo to je šok a kedy vzniká?

V dôsledku poklesu tlaku dochádza k nedostatočnému prekrvenie orgánov a tým pádom sa zníži dodávka kyslíka do tkanív. Telo sa aj napriek tomu snaží udržať dostatočné prekrvenie mozgu a srdca a to aj na úkor ostatných životne dôležitých orgánov. To má za následok ich nezvratné poškodenie a následnú smrť pacienta.

Rozvoj šoku môžeme očakávať pri takmer každom väčšom poranení ako je krvácanie, popáleniny, zlomeniny, infarkt myokardu, alebo pri silnej alergickej reakci, kedy sa rozvíja anafylaktický šok.

U anafylaktického šoku síce nedochádza k úniku krvi, ale k rozšíreniu ciev, a tým je spôsobený vyššie zmienený nepomer náplne a objemu. Typické príznaky pre šok sú bledosť, chladná koža, studený pot, slabosť, nepokoj alebo spavosť, nevoľnosť, zrýchlený dych, pocit smädu. S prvou pomocou nečakáme až do prejavov prvých príznakov, ale snažíme sa samotnému rozvoju šoku predísť, alebo ho spomaliť.

Prvá pomoc – Presvedčte sa o bezpečie okolia.

Najprv ošetrite poranenia (zastavte krvácanie, chlaďte popáleniny a pod.). Snažte sa o čo najkvalitnejšie ošetrení pacienta a tým zabránenite rozvoju šoku. Pacient s rozvinutým šokom potrebuje odbornú pomoc, a preto sa sústreďte na poranenie, ktoré môžete v tom momente ošetriť a zabezpečenie príchodov záchrannej služby.

Každá minúta sa počíta, preto sa pokúste o čo najrýchlejšie privolanie záchrannej služby. Pokiaľ sa jedná o anafylaktický šok a postihnutý má pri sebe jeho vlastný adrenalínové pero (Epipen, Anapen), pomôžte mu ho aplikovať. Zložte horný kryt pera a pritlačte pero k vonkajšej strane stehna postihnutého. Počkajte 10 sekúnd a pero vytiahnite. Ak osoba nie je schopná aplikácie, urobte to sami.

Postihnutého sa snažte pohodlne uložiť. Najlepšie je poloha v ľahu na chrbte, aby ste potom mohli kontrolovať dych a stav vedomia. Nesnažte sa ho však dostať do tejto polohy násilím, hlavne keď sa jedná o podozrenie na poranenie chrbtice. V tomto prípade, by ste mali s osobou čo najmenej manipulovať.

Pravidelne kontrolujte stav vedomia až do príchodu záchranky. V tomto stave môže osoba kedykoľvek upadnúť do bezvedomia. Zabezpečte tepelný komfort a psychickú podporu. Nezabudnite osobu izolovať aj zospodu, pretože odtiaľ uniká najviac tepla. Nestačí ju len niečím prikryť.

Majte na pamäti, že pri rozvinutom šoku rozhoduje každá minúta, a preto musíte konať rýchlo ale s rozvahou. Vaša hlavná úloha je ošetriť zranenia, čím spomalíte rozvoj šoku. Samotný laik v tejto situácii nemôže sa šokom nič viac urobiť, a preto je jeho cieľom čo najrýchlejšie zabezpečiť odbornú pomoc.

mobily počas šoférovania