Písomné testy v autoškole sú podmienkou k vysnívanému vodičáku. Zákon hovorí, že ste povinný ich zvláduť minimálne na 90 percent, ak chcete postúpiť do k skúške na cvičisku. Každý test na získanie vodičáku pozostáva z 27 otázok.

My sme si pre vás v kvíze nižšie prichystali len 10 otázok, zameraných na všeobecné pravidlá cestnej premávky. Vďaka nim si teda môžete po čase overiť svoje vedomosti.

Vyskúšajte sa, ako by uspeli v skrátenej verzii testu z autoškoly ?