Môžem začať robiť autoškolu pre skupinu B (osobný automobil), aj keď mi ešte nebolo 18 rokov?

Kurz môžete začať robiť už niekoľko mesiacov pred 18-timami narodeninami. Šoférovať autá budú aj 17-roční. Podmienkou bude, aby do dovŕšenia veku 18 rokov, najmenej však 3 mesiace viedol vozidlo len v prítomnosti človeka, ktorý musí spĺňať podmienky podľa zákona.

Ako dlho trvá jedna hodina „jazdy“ (výcviková hodina)?

Jedna výcviková hodina, tzv. jazdy, trvá 45 minút. V rámci jednej „jazdy“ sa absolvujú 2 výcvikové hodiny, tj. 90 minút. Je to z toho dôvodu, že v kratšej dobe toho veľa nestihnete a dlhšia doba je pre žiakov príliš dlhá. Žiak sa všetko ešte len učí a prevádzku na cestách je pre nováčika veľmi náročný, takže po odjazdení dvoch výcvikových hodín budete poriadne unavení a na ďalšiu prevádzku by ste boli už nesústredení.

Kedy výučba prebieha?

Väčšina autoškôl ponúka individuálne konzultácie, počas ktorých sú žiaci zoznamovanie s teóriou. Je dobré si zistiť, či má autoškola vypísané tzv. konzultačné dni a hodiny, prípadne či si môžete výuku teórie dohovoriť naozaj úplne len podľa Vašich časových možností. Výučbu výcvikových hodín si dohovárate priamo s inštruktorom, ktorý vedie váš výcvik, a to s ohľadom na vaše aj jeho časové možnosti tak, aby ste nemali problém sa výcviku zúčastniť. Samozrejme, čím viac máte voľného času, ktorý môžete výcviku venovať, tým lepšie.

ako na skúškach v autoškole

Čo robiť, keď nemôžete prísť na dohovorenú jazdu?

Jazdu je potrebné dopredu telefonicky odvolať u konkrétneho učiteľa, ktorý vás vyučuje, väčšinou stačí 24 hodín pred plánovanou jazdou. Ak splníte podmienky ospravedlnenie z jazdy tak, ako to má nastavené konkrétna autoškola, tak vám bude hodina nahradená bez ďalšieho poplatku. Ak sa neospravedlním, tak si náhradné výcvikovú hodinu budete musieť zaplatiť podľa sadzby autoškoly.

Aké materiály si mám zaobstarať pre prípravu na skúšky?

Väčšina autoškôl vám poskytne výukový materiál zadarmo. Ten vo väčšine prípadov obsahuje učebnicu a výučbové CD, v ktorých nájdete nasledujúce informácie:

  • Pravidlá prevádzky na pozemných komunikáciách
  • Konštrukcia a údržba osobného automobilu (+ základy ovládania automobilu, zásady bezpečnej jazdy a základy prvej pomoci)
  • Zoznam testových otázok
  • Bonusové CD s testami podľa požiadaviek skúšok

 

 

Ako prebieha skúška z praktickej jazdy?

Všetky informácie vám poskytne inštruktor, ktorý viedol váš výcvik. Dopredu ale počítajte s tým, že termínu skúšok sa musíte prispôsobiť. Sú dané dni, kedy skúšky prebiehajú. Váš inštruktor vás po absolvovaní všetkých povinných výcvikových hodín na deň skúšky prihlási a oznámi vám, kedy sa máte na skúšku dostaviť. Skúšku z praktickej jazdy budete začínať v mieste vašej autoškoly, ale trasu, ktorú pôjdete, sa dozviete až za volantom. Navigovať vás bude komisár, ktorý vás skúša. Samotná obtiažnosť trasy aj jej dĺžka je plne v kompetencii komisára.

Najčastejšie otázky žiakov autoškoly 1/2