Rady pre vodičov

Vodič

 • použiť na jazdu len také vozidlo, ktoré spĺňa technické podmienky ustanovené osobitným právnym predpisom a vždy dodržiavať pravidlá cestnej premávky,
 • technický stav svojho vozidla kontrolovať priebežne,
 • byť vždy pripútaný bezpečnostným pásom,
 • prispôsobiť rýchlosť jazdy všetkým okolnostiam cestnej premávky,
 • dať prednosť chodcom na vyznačenom priechode pre chodcov.

Rady pre prípad dopravnej nehody

 • zastaviť vozidlo a vypnúť motor,
 • zachovať pokoj, nekonať zbrklo,
 • zabezpečiť miesto dopravnej nehody – označiť miesto trojuholníkom,
 • zistiť následky dopravnej nehody, stav zranených, poskytnúť prvú pomoc a privolať záchrannú službu linkou 155,
 • ak ide o nehodu, ktorá sa musí ohlásiť Polícii SR, oznámte túto skutočnosť na linku 158 a počkajte do jej príchodu (dovtedy nepremiestňujte vozidlo z miesta nehody (v nutnosti obnovenie prevádzky vyznačte postavenie vozidiel),
 • nepiť alkohol,
 • zabezpečiť svedkov nehody,
 • vzájomne si preukázať totožnosť s účastníkmi nehody,
 • po skončení vyšetrovania nehody, odstrániť vozidlo z vozovky,
 • Polícii SR nemusíte k nehode volať pokiaľ nebol nikto zranený, škoda na jednom z vozidiel nepresiahne zákonom stanovený limit a nevznikne škoda tretej osobe a zhodnete ak sa na vinníkovi nehody.